Community Web Version Now Available
sanyaro
Thì đã sụt cân rồi đã vỗ béo rồi lặp đi lặp lại hoài, Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]계속 쪘다 줄었다 를 반복 하더니, Thì đã sụt cân rồi đã vỗ béo rồi lặp đi lặp lại hoài, [2]드디어 조금씩 효과가 나타납니다. Cuối cùng hiệu quả sẽ xuất hiện từng chút.
28 de oct de 2012 6:19
2
0
Answers · 2
Chào bạn. [1]계속 쪘다 줄었다 를 반복 하더니, Sụt cân (ốm đi / gầy đi) rồi lại béo lên cứ tiếp tục lặp đi lặp lại hoài, [2]드디어 조금씩 효과가 나타납니다. Từng chút một, cuối cùng sẽ có hiệu quả.
28 de Octubre de 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese