Community Web Version Now Available
Sophia
Hva betyr setningen? Jeg ble konfirmert i 1894. Jeg forstår ikke den setningen. "ble konfirmert" betyr ble født?
Nov 1, 2012 2:35 PM
2
0
Answers · 2
ble konfirmert kommer av "å bli konfirmert". Å bli konfirmert er et kristent ritual som markerer overgang fra barn til voksen og også at en skal fortsette å være kristen inn i det vokse livet. Dette ritualet kan gjennomføres dersom personen er døpt, etter å ha fått bibelundervisning og deltatt på et visst antall gudstjenester. De fleste konfirmerer seg når de er rundt 14-15 år.
November 5, 2012
Sophia
Language Skills
English, French, German, Japanese, Korean, Norwegian
Learning Language
French, German