Community Web Version Now Available
DarkSoulbringer
Прасешко месо Къде е ударението в дума "прасешко" - на А или на Е?
May 20, 2013 5:48 PM
5
0
Answers · 5
Ударението ще падне на А, но за месо не се казва прасешко. Ако правилно съм разбрала и става дума за месо от прасе, казва се свинско (идва от думата 'свиня'). Означава едно и също, но просто не се ползва тази дума.
May 20, 2013
DarkSoulbringer
Language Skills
Bulgarian, Croatian, German, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Slovenian
Learning Language
Croatian, German, Macedonian, Polish, Serbian, Slovenian