Community Web Version Now Available
kingofwhateverIsaid
När "säger man" eller När "man säger"? Jag glommde vilket att använda. När använder man verbet före substantivet? Jag vet det är en fråg om verbet är först, men hur ofta kommer verbet först? Till exempel: Han gör ingenting om har han tiden. (?) eller Han gör ingenting om han har tiden. (Det här är nog felt?) och Han talade om allting vet han. men det är det inte Han talade om allting han vet. Eller vad?1. Statements På söndagar går jag och fikar med mina kompisar. (On Sundays I meet my friends for coffee.) [http://www.thelocal.se/blogs/theswedishteacher/2010/03/17/word-order-part-1/] Thanks. But I'm wondering in what conditions the verb is placed first, as it's "På söndagar går jag-" and it wouldn't be "På söndagar jag går-" I don't remember what it's called, but the order is switched if there are other words that introduce the sentence. For example, "JAG GåR och fikar med mina kompisar på söndagar" becomes "På söndagar GåR JAG och fikar med mina kompisar." Does that sound familiar?
May 22, 2013 2:03 PM
2
0
Answers · 2
Han gör ingenting om har han tiden. = He does nothing if has he the time. Han gör ingenting om han har tiden. = He does nothing if he has the time. Gör han ingenting om han har tiden. = Does he do nothing if he has the time? Han talade om allting vet han. = He spoke about everything knows he. / He told everything knows he. Han talade om allting han vet. = He spoke about everything he knows. / He told everything he knows. Talade han om allting han vet. = Did he speak about everything he knows? / Did he tell everything he knows? I hope this helps.
May 22, 2013
kingofwhateverIsaid
Language Skills
English, French, Japanese, Spanish, Swedish
Learning Language
French, Japanese, Spanish, Swedish