Community Web Version Now Available
Sophia
forskjellen på "for å" og "til å" Jeg vil gjerne vite hva som er forskjellen på for å og til å. Er det noen som vet det? Ex) 1. Skipene var gode nok til å seile over åpent hav. 2. De tvang befolkningen til å ta imot den nye religionen. 3. De hadde lette, raske skip som de brukte til å frakte varer både langs kyster og langs de russiske elvene. Fra de sentningene ovenfor kan jeg bruke "for å" i stedet for "til å"? Akkuratt hvilken situasjon bruker man "for å" og når bruker man "til å"? Jeg vet vilkelig ikke det.
May 30, 2013 4:54 PM
2
1
Answers · 2
"For å" bruker gjerne for å svare på hvorfor noe blir gjort. Eksempel: Hvorfor lagde de gode skip? Svar: De lagde dem for å seile over havet med. Jeg bruker briller for å se bedre. "Til å" brukes til å beskrive hvordan noe blir brukt Jeg bruker de gode skipene til å seile over åpent hav. En spade er til å grave med. I de to første setningene dine bør du bruke "til å" hvis du ville bruke "for å" kunne du skrevet: Skipene var laget gode, for å seile over åpent hav. De brukte tvang for å få befolkningen til å ta imot den nye religionen. I den siste setningen vil også "for å" passe inn, men betydningen av setningen blir litt anderledes.
May 30, 2013
Sophia
Language Skills
English, French, German, Japanese, Korean, Norwegian
Learning Language
French, German