Community Web Version Now Available
Saj
När att använda "ska", "blir", och "kommer att". Kan någon förklara den skillnaden mellan "ska", "blir" och "kommer att" och när borde man använda dem? De förväxlar mig alltid. Tack så mycket för din hjälp! :)
Jun 4, 2013 12:11 AM
5
0
Answers · 5
"ska" och "kommer att" använder man i futurum. Skillnad mellan dem är att "kommer att" är mer definitivt att något sker. ex. Någon frågar "hur tror du att provet kommer gå?" "det ska gå bra"="It should go well" "det kommer att gå bra"= "It will go well" "blir" är presens för "bli" och används när man utrycker en förändring. ex. "Håll koll på kakorna så att de inte blir brända"="Keep a watch on the cookies so they don't get burnt"
June 4, 2013
In general you can think of "ska" as "shall/should" and "kommer att + verb" as "will" and "going to". "Ska" and "shall" are related. An old fashioned way of spelling "ska" is "skall". You'll find it in some older books. "ska" is used for suggestive questions... Ska vi gå? / Shall/should we go? Ska vi se på tv ikväll? Shall/should we watch tv tonight? (If it's not a suggestive question, and just a normal suggestion, use "borde". "Du borde gå" / "you should go".) ..while "kommer att" is used when you just want to know if something is going to happen. Kommer vi att se på tv? / Will we / are we going to watch tv tonight?
June 5, 2013
Saj
Language Skills
Chinese (Mandarin), Czech, English, Japanese, Spanish, Swedish
Learning Language
Czech