Community Web Version Now Available
DarkSoulbringer
Чудан облик везника "као". Налетео сам на такву узречицу: "Уредио сам си живот ки свиња башту". Претпостављам да "ки" = "као"/"к'o", али двоумим, да ли је ово грешка у штампању или дијалектизам?
Feb 24, 2014 7:41 AM
2
0
Answers · 2
То је врста дијалекта. Граматички је исправно рећи "као". Такође у српском језику се не користи реч "си", па тако узречица коју си написао: "Уредио сам си живот ки свиња башту", би требала да гласи "Уредио сам (свој) живот као свиња башту". Поздрав
February 26, 2014
Kи, на које се налетео је, како си претпоставио, једна од верзија везника као, у дијалекту југа Србије. ( Иначе је чест, неправилан, изговор овога везника K'O ! ( Лепа је к'о анђео ... ) К.
February 24, 2014
DarkSoulbringer
Language Skills
Bulgarian, Croatian, German, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Slovenian
Learning Language
Croatian, German, Macedonian, Polish, Serbian, Slovenian