Community Web Version Now Available
Peachey
Professional Teacher
Slová, ktoré nie sú nikdy jednotné Táto otázka je o slovách, ktoré nie sú nikdy jednotné... :) No rozumiem, že nejaké slová, ktoré sú párové a neoddeliteľné, nie sú nikdy jednotné (napr. nožnice, okuliare, nohavice atď), ale čo o slovách ako napríklad dvere, raňajky, dejiny, meniny a tak ďalej? Myslím, že niektoré z nich sú hromadné podstatné mená, ale má aj ďalšie klasifikácie alebo historický dôvod pre ostatné? Ak môžete mi navrhnúť jedno alebo dva viac bežných slov ako sú tieto, ja by som to ocenil. :)
28 февр. 2014 г., 15:59
1
0
Answers · 1
Nie sú to hromadné podstatné mená. To sú pomnožné podstatné mená, majú len pluralovú formu. Hromadné p.m., naopák, su názvy skupín, chápaných ako jeden celok (školstvo, občianstvo atď)ю Viac príkladov pomnožných podstatných mien môžeš si pozrieť, napríklad, na tejto stránke: http://referaty.aktuality.sk/pomnozne-podstatne-mena/referat-23397 Tu je morfologia slovenského jazyku: http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-lq.pdf
4 марта 2014 г.
Peachey
Language Skills
English, French, Italian, Russian, Slovak, Turkish
Learning Language
French, Italian, Russian, Slovak, Turkish