Community Web Version Now Available
Lê Nhật
Please translate in to English. Làm sao để nói : Tôi đã nộp hồ sơ xin việc ở nhiều nơi nhưng chưa được nhận. Các bạn việt nam vào giúp mình nhé. Cảm ơn.
Mar 2, 2014 4:31 PM
0
0
Answers · 0
No answers yet
Lê Nhật
Language Skills
English, Vietnamese
Learning Language
English