Community Web Version Now Available
dragonfruit
Người Bắc ơi, khi uống bia bạn thường nói gì? Mình có một câu hỏi về giọng nói miền Bắc. Khi đi uống bia, người ta thường nói một cái gì đó trước khi uống. Mình biết rồi những câu người Sài Gòn thường nói. Mình không biết nếu ở phía Bắc người thường nói giống nhau không. Vậy, khi uống bia người Bắc thường nói gì?
Mar 5, 2014 3:11 PM
2
0
Answers · 2
1,2,,3 dzo! 2,3 dzo! 2,3 uống!
March 6, 2014
dragonfruit
Language Skills
English, French, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese