Community Web Version Now Available
jAEx
ni hao ma??
Jan 14, 2008 7:34 AM
9
0
Answers · 9
你好. 吃了吗? 日子过得怎么样? 从上到下依次是对 陌生人 认识的人 朋友 打的招呼.
January 16, 2008
wo hen hao, ni hao ma?
January 23, 2008
楼下拼音啊?
January 22, 2008
美女 jiejie? 你好。 wei shen me ni bu yong han zi ya?!
January 20, 2008
ni hao !!
January 20, 2008
Show More
jAEx
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, French, Korean, Other, Thai
Learning Language
Chinese (Mandarin), French, Korean, Thai