MohaMed
" i want a short haircut " or " shorten it abit " in turkish is there a specific phrase for " i want a short haircut " or "shorten it abit " ilk saç kesimi xD teşekkur ederim
Jul 27, 2014 11:12 AM
Answers · 4
Saçımı kısa kestirmek istiyorum. oldukça kısa olsun lütfen sıhhatler olsun şimdiden :)
July 27, 2014
saçımı çok kısa kestirmek istiyorum
August 6, 2014
U can tell him that '' Abi saçımı 2 numaraya vurumusun oldukca kısa olsun.''
July 28, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!