andrea3web
Nee dank je. Ik ben lekker Als een serveerster je vraagt in een cafè of je nog een biertje wilt maar je wilt het niet, kan je dat zeggen als een antwoord? Nee dank je, ik ben lekker (No I'm good, I'm fine) Alvast bedankt Andrea
Jul 30, 2014 12:09 PM
Answers · 5
Just say "Nee, dankje" or "Nee, bedankt". "Ik ben lekker" is Dutch slang for "I'm hot", literally it means "I'm tasty".
July 30, 2014
Nee, dat kun je niet zeggen. In deze situatie is 'nee, dank je' (of 'nee, dank u') genoeg.
July 30, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!