Astri
Hva er forskjellen på "stolt av" og "stolt over?" Kan man bruke "stolt av" og "stolt over" på samme måte? Her er noen eksempler jeg har funnet: Jeg er stolt av deg! Jeg blir stolt av det Nordmenn er blitt stolttere av å være norsk Å være annerledes er noe man skal være stolt av Hun er stolt over Bergen Hun virket stolt over det Dette er nordmenn mest stolte over Men det betyr likevel ikke at vi ikke har mye å være stolte av opp gjennom vår korte historie som selvstendig nasjon. Kan man si "jeg er stolt av deg" OG "jeg er stolt over deg?" Takk på forhånd!
Aug 2, 2014 5:36 PM
Answers · 3
Interessant spørsmål. Personlig trodde jeg "stolt over" var en vanlig språkfeil. Jeg har ikke ført statistikk på det, men har inntrykk av at de som generelt har mange språkfeil som oftest sier "stolt over". Jeg har alltid trodd/ment at det uansett bare er riktig å si "Stolt av".. Men eksemplene til Astri under her gir jo logisk mening, dersom det er riktig. For min del sier jeg nok "stolt av" i alle sammenhenger. Jeg er stolt av ungene mine og jeg er stolt av hva jeg har utrettet...
Apr 2, 2022 6:23 AM
Tusen takk, Christine! Veldig god forklaring. Ifølge det du sa (og jeg skjønner at det er kanskje din personlige mening) høres disse setningene riktige ut? Jeg er stolt av kollega mi. Hun er stolt av maleriene sine. De er stolte av det nye huset. Han er stolt over at han fikk jobben. Han er stolt over det de skrev om ham.
September 4, 2014
Godt spørsmål! Selv om jeg er norsk måtte jeg sjekke ut dette i Norsk Ordbok for å være helt sikker. Der står "stolt av" og "stolt over" oppført som synonymer: Begge kan brukes i betydningen være stolt av - eller over - noe eller noen. I mine ører høres likevel "Jeg er stolt AV deg" bedre ut enn "jeg er stolt OVER deg", så i dét tilfellet ville jeg gått for det første alternativet. Det er mulig dette har med personlig preferanse å gjøre, men selv bruker jeg nok "stolt AV" når jeg snakker om å være stolt av en person ("hun var stolt av storebroren sin") eller om å være stolt av en ting ("han virket svært stolt av den nye bilen han hadde kjøpt", mens jeg bruker "stolt OVER" når jeg snakker om en handling ("jeg er veldig stolt over alt vi har fått til sammen" / "han var stolt over det han hadde gjort" / "hun var stolt over å ha løpt så fort opp bakken").
August 29, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!