MohaMed
Goosebump Any word or phrase ın turkish for this word " Goosebump "
Aug 4, 2014 2:29 AM
Answers · 2
*Ürpermek , Onu görünce tüylerim ürperdi *tüyleri diken diken olmak, Gittiğimiz yer öyle soğuktu ki tüylerim diken diken oldu.
August 4, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!