Manuel
"Tack snälla" Jag hörde det här uttrycket många gånger på radio. Vad menas med det? Tack i förväg.
Aug 4, 2014 8:35 AM
Answers · 7
Det används ofta när någon ger dig någonting, eller frågar om du vill ha någonting - typ om någon frågor om du behöver hjälp med någonting, eller om de ger dig någonting du vill ha; typ om du är på besök hos någon och de frågar om du vill ha något att dricka, då kan det vara angeläget att säga "Ja, tack snälla". Det används dock inte när någon till exempel ger dig en komplimang. Då brukar man bara säga någon variation av "Tack", som "Tusen tack," eller "Tack så mycket", eller bara ett enkelt "Tack".
August 4, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!