[Deactivated user]
Merak ediyorum, bu yüzden bir sorum var:Kazakistan hakkında ne biliyorsunuz? Önce vardınız mı?
Aug 5, 2014 5:14 PM
Answers · 6
Türk devletlerinin yüz ölçümü bakımından en büyüğü olan, Orta Asya'da yerleşen bir ülke. Maalesef çok az bilgim var bu ülke hakkında !
August 5, 2014
Rica ederim
August 5, 2014
Düzeltmeler için teşekkür ederim.
August 5, 2014
Merak ediyorum bu yüzden soruyorum,Kazakistan hakkında ne biliyorsunuz? Oraya daha önce hiç gittiniz mi ?
August 5, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!