Azat
Polski analog rosyjskiego "друг друга". Cześć! Czy jest w języku polskim analog rosyjskiego "друг друга"? To znaczy że działanie jest ukierunkowane razem na wszystkich osób który to działanie robią. Przykład: "Муж и жена любят друг друга", to znaczy że mąż kocha żonę i razem żona kocha męża.
Aug 6, 2014 9:39 AM
Answers · 4
Myślę, że nie ma dokładnego odpowiednika. Według mnie, najbliższe znaczeniowo jest "jeden drugiego", "siebie nawzajem", " siebie wzajemnie" ale to trochę inna konstrukcja.
August 6, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!