Zevenentwintig
Hoe zeg je "on the other hand"? aan de andere kant? Kun je een voorbeld op schrijven, alsjeblieft?
Aug 6, 2014 11:01 AM
Answers · 2
Ja, 'aan de andere kant' is goed. Je kunt het gebruiken samen met 'aan de ene kant'. Voorbeelden: Aan de ene kant ben ik blij dat hij weggaat, maar aan de andere kant zal ik hem wel missen. Aan de ene kant is het interessant als er veel mensen uit verschillende culturen in de stad wonen, maar aan de andere kant geeft het ook problemen.
August 6, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!