andrea3web
Wat betekent "Ik wil de cd afluisteren"? Ik ken dat "afluisteren" "eavesdrop" betekent. Maar is het verschillend in dit geval? Iets alsof "Ik wil stoppen met luisteren van de cd"? Bedankt Andrea
Aug 8, 2014 7:32 PM
Answers · 2
Af betekent niet altijd stoppen. Afluisteren betekent de cd tot aan het eind willen beluisteren. Afspelen betekent het opstarten van bijvoorbeeld een cd.
August 9, 2014
Nee, de betekenis van "stoppen met het luisteren van" heeft "afluisteren" niet. Mijn woordenboek definieert "afluisteren" als "iets met opzet beluisteren zonder dat men het merkt". In ieder geval moet je daarvan uitgaan dat de persoon de hele CD wil gaan beluisteren.
August 9, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!