Natalia
Vad betyder VT eller HT 2015? Hejsan! Snälla hjälpa mig att förstå vad VT och HT betyder. Jag kan inte googla den ordentligt. Jag tror att det är något att göra vår och höst, men kan inte precis förstå vad betyder: Boken beräknas vara färdig vt 2015. Är det det samma som den första hälften av 2015? Tack, Natalia
Aug 9, 2014 11:06 AM
Answers · 2
VT = vårterminen HT = höstterminen Används främst inom universitet och utbildning (där ordet termin annars också används), t.ex. kunde en kurs heta "Svenska II (VT 2015)". VT 2015 syftar då på första halvan av 2015.
August 9, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!