mako
The correct position of "erg goed" Which is correct: "Je spreekt erg goed Japans." or "Je spreekt Japans erg goed."?
Aug 12, 2014 10:20 AM
Answers · 5
Mijn Nederlandse vriendin en ik vinden dat de zin: "Je spreekt erg goed Japans." veel natuurlijker klingt. De andere variant klingt voor ons als een letterlijke vertaling uit het Engels van de zin: "You speek Japanese very well".
August 12, 2014
Van harte bedankt! Your explanation helped me a lot:)
September 8, 2014
Het is: 'Je spreekt erg goed Japans', de andere optie kan ook, alleen is veel meer spreektaal.
September 8, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!