mako
The difference between "ik zal... sturen" and "ik stuur" If I want to write "I'll send you (some) pictures." in Dutch, which is correct: "Ik zal je foto's sturen." or "Ik stuur je foto's. "
Aug 13, 2014 11:10 AM
Answers · 6
De letterlijke vertaling van "I'll send you some pictures". is "Ik zal je een paar foto's sturen." Maar in het Nederlands mag je ook de tegenwoordige tijd (= present tense) voor iets gebruiken, wat in de toekomst ligt. In het Engels moet je dan verplicht de toekomstige tijd (= future tense) gebruiken. Dus het volledig in orde als je zegt of schrijft: "Morgen stuur ik je een paar foto's".
August 13, 2014
The translation for "I'll send you (some) pictures." is "Ik zal je (enkele) foto's sturen.".
August 13, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!