Ahmad Al-Jarah
Are thus sentences correct ? Bizim sınıfın perdelerinin renki beyaz. Ben, Ahmetin evine yanında oturuyorum. Benim isimin ilk harfı 'A'. Seni Beşıktaşın İskelesi'de bekliyorum. Sedanın sporunun ayakkabısının bağcıkları çok uzun. Senin sırtının çantasının femuorı acık. Onun evinin bahçesında bir yüzme havuzu var.
Aug 13, 2014 4:33 PM
Answers · 2
Bizim sınıfın perdelerinin rengi beyaz Ben Ahmetin evinin yanında oturuyorum - Ben Ahmetin evinin yanındaki evde oturuyorum. Benim ismimin ilk harfi 'A' Seni Beşiktaş iskelesinde bekliyorum. Sedanın spor ayakkabısının bağcıkları çok uzun. Senin sırt çantanın fermuarı açık. Onun evinin bahçesinde bir yüzme havuzu var.
August 13, 2014
Bizim sınıfın perdelerinin rengi beyaz Ben Ahmetin evinin yanında oturuyorum - Ben Ahmetin evinin yanındaki evde oturuyorum. Benim ismimin ilk harfi 'A' Seni Beşiktaş iskelesinde bekliyorum. Sedanın spor ayakkabısının bağcıkları çok uzun. Senin sırt çantanın fermuarı açık. Onun evinin bahçesinde bir yüzme havuzu var.
August 20, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!