mako
Dutch interrogative sentence Welke muziek vind je de beste? (What music do you like the best?) Is this Dutch sentence correct?
Aug 14, 2014 10:32 AM
Answers · 2
Ik heb even met mijn Nederlandse vriendin Joke overlegd over je vraag en zij stelt de volgende twee vertalingen voor: 1. Welke muziek vind je het leukste? 2. Welke muziek bevalt je het beste? Het is "de muziek" maar je moet "het leukste / het beste" gebruiken.
August 14, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!