Peachey
Professional Teacher
Mal by som... Ahoj všetci, Mám otázku o slovosledu tohto fragmentu vety. Urobil som nejaký výskum, a chcel by som vedieť, či to správne chápem. ,,Mal by som..." - začína vetu. ,,...by som mal..." - nasleduje po príslovke/spojke, napr. už, keď, čo, prečo atď ,,...som by mal..." - nasleduje po zámene, napr. ja (samozrejme!), aký atď... a? Som istý, že existuje viac pravidiel ale to mi pletie veľa. Niekto vie, ak je stranka, ktorá vysvetľuje dobre tento slovosled? Ďakujem vopred!
Aug 18, 2014 3:09 AM
Answers · 7
Ahoj, "Mal by som ..." je správne. - napríklad: Mal by som ísť domov. Mal by som nakúpiť nejaké potraviny. "....by som mal..." je tiež správne. - Tiež by som mal ísť do banky. Čo by som mal urobiť? Prečo by som to mal urobiť? To posledné : "...som by mal..." nie je správne, tento slovosled je nesprávny. Dúfam, že to pomohlo :)
August 20, 2014
''...som by mal...'' je nesprávne
January 4, 2016
Erika, ďakujem. Sú veľmi užitočné. :)
October 5, 2014
Ah, ďakujem Elena! :)
August 26, 2014
Show more
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!