Pandakönig Christian
Care-s prenumele cele mai germane? La cartea cu care învâț personile le numesc Radu, Florica ori Maria. Sunt nume tipice românești, dar care - pentru voi - sunt tipice germane?
Aug 19, 2014 12:04 PM
Answers · 1
" În cartea după care învăț eu, persoanele sunt numite Radu, Florica ori Maria. Sunt nume tipice românești, dar care sunt pentru voi nume tipice nemțești? " Ca să-ți răspund la intrebare, pentru mine numele tipice nemțești sunt Johannes, Markus, Franz, Hannah, Hans, Johanna, Karl, Sabine
September 28, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!