Community Web Version Now Available
Nour
Tidiga & tidigare Finns det skillnaden mellan tidiga forskningar och tidigare forskningar?
2014년 10월 26일 오후 1:05
4
0
Answers · 4
Jo, de betyder samma sak, men säger man "tidiga" innbär att det man pratar om är plural medan tidigare är mer singular. Sedan är det också så att det är en fråga om NÄR något hände. Använder man "tidiga" innebär det att det kan ha hänt för väldigt längesedan, men om man säger "tidigare" kan det ha hänt för ett tag sedan. Exempel: Tidiga händelser i Sveriges historia. = Händelser som hände kanske i början av Sveriges historia. Tidigare händelser i Sveriges historia. = Händelser som kanske hände för (100 år/några månader) sedan i Sverige. Tidig forskning visar på att... = Den forskning som utfördes från första början inom detta ämne visar på att... Tidigare forskning visar på att... = Den forskning som utförts kanske flera gånger tills nu visar på att...
2014년 10월 26일
Ja, just det! Det finns en tydlig skillnad mellan tidiga och tidigare har jag lärt mig tack vare dig och Henrik. Tack så mycket :)
2014년 11월 9일
Jag skulle säga att skillnaden är att "tidiga" anger något absolut och "tidigare" anger något relativt. "Gästerna är tidiga ikväll" - Här innebär det att gästerna kom tidigt. "Gästerna är tidigare ikväll" - Här innebär det att gästerna kom mer tidigt (än någon annan gång/än vad som var förväntat)
2014년 11월 9일
Nour
Language Skills
Japanese, Swedish
Learning Language
Swedish