Community Web Version Now Available
George S. Sigfrid
Jag förstår inte när skulle man använda 'handlar' på en mening...
2014年11月1日 11:04
2
0
Answers · 2
"Jag förstår inte när man ska använda 'handlar' i en mening..." "Att handla" has a few different meanings. Synonyms are: 1. agera (to act (on something)), verka (operate, act), operera (operate); bete sig (act like), uppföra sig (behave like), förfara (proceed), uppträda (act like) 2. bedriva handel (conduct commerce), göra affärer (do business) 3. köpa (buy), shoppa (shop), göra inköp (make purchases) handla om behandla (deal with), ha till ämne (is about) ; röra sig om, gälla (refer to) Examples: "Jag ska gå och handla." = I'm going shopping. "Sättet han handlade på var helt fel." = The way he acted was totally wrong. "Boken handlar om en tjej." = The book is about a girl.
2014年11月2日
George S. Sigfrid
Language Skills
English, Faroese, Icelandic, Korean, Swedish
Learning Language
Korean