tefisa
"twenties" (ålder) på svenska Hur säger man "in my twenties/thirties" etc på svenska?
Nov 25, 2014 10:47 AM
Answers · 1
Man säger "I tjugo/trettioårsåldern", eller "runt 20-30 år gammal". Exempel: "När jag var i tjugoårsåldern brukade jag gå på bio ofta."
November 25, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
tefisa
Language Skills
English, German, Swedish
Learning Language
English, Swedish