tefisa
kollokationsordbok Finns det en svenskspråkig kollokationsordbok? Jag har försökt att finna en på google, men det verkar inte vara så enkelt...
Nov 25, 2014 10:51 AM
Answers · 1
Jag känner inte till om det finns någon speciell ordbok för det, men om du använder t ex http://www.synonymer.se/ och börjar skriva ett ord dyker det upp vanliga uttryck och dess synonymer. Skriver man "ta" och ett mellanslag t ex visas det i en kort lista vilka alternativ det finns att välja på. Skriver man mer visas fler alternativ givetvis.
November 25, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
tefisa
Language Skills
English, German, Swedish
Learning Language
English, Swedish