Esen
Türkçe ve ingilizce bilenler cevaplayabilir mi? "Oyle bir insan olmasın başkan." Aşağıdaki çeviri doğru mu? "Let the president not to be a person like that."
Nov 26, 2014 9:04 PM
Answers · 1
Cevap verilmediği için yardımcı olabilmek adına kendi fikrimi paylaşıyorum, doğru olmayabilir. "Oyle bir insan olmasın başkan." "Let the president not to be a person like that" Olmasın kelimesinde kendi fikrini belirttiğin için bunun yerine olmamalı kelimesini kullanabilirsin. Bu durumda da should not be/ mustn't be/ don't have to be kalıpları uygun olacaktır. Hem kendi fikrin olduğu için hem de biraz kesinlik içerdiği için vermek istenen anlama en yakın olan mustn't be kalıbı olduğunu düşünüyorum. şu şekilde olabilir: A person like that mustn't be president. Tabi bu cümlenin öncesinde destekleyici cümle veya cümleler olacağı için şu cümle de olabilir. People who have these characteristics mustn't be president. Seçimle geliyorsa olmamalı yerine seçilmemeli demek daha güzel olur elbet :) Bu cümlede illa let kullanacağım diyorsan. "Let there be “… olsun” anlamındadır: Let there be peace on earth. Dünyada barış olsun. Let there be no lies between us. Aramızda yalan olmasın." http://www.ekremuzbay.com/genel/let.html Let there be no president who like that. Umarım yardımcı olur :)
November 27, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Esen
Language Skills
English, Turkish
Learning Language
English