Marta
Er denne setningen riktig? Jeg vil bekrefte deltakelsen min på Høyskolen i Telemark den. 23 desember 2014. Takk for muligheten jeg fikk å presentere meg selv på Trainee Telemarks Assessmentsenter.
Nov 28, 2014 11:12 AM
Answers · 4
- Muligheten jeg fikk TIL å presentere meg. - Et så her passivt språk kjennes for formelt, selv i en akademiske setting. - Det kjennes som om den første setningen mangler noe. Handler det om en konferanse, er det lurt å skrive det. Jeg satt inn en parentes, for å angi hvor i setningen arrangementet kan skrives. - Er litt usikker på om den siste setningen skal ha "på" eller "ved", "Ved" kjennes mest naturlig for meg, men jeg vet dessverre ikke hvorfor. - - - Prøv dette: - - - Jeg vil bekrefte AT JEG DELTAR på (ARRANGEMENT VED) Høyskolen i Telemark den. 23 desember 2014. Takk for AT jeg fikk MULIGHET TIL å presentere meg VED Trainee Telemarks Assessmentsenter
November 28, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Marta
Language Skills
English, German, Norwegian, Polish
Learning Language
English, Norwegian