Sophia
hva betyr det akkurat? "i etterfølgelsen av" ex) Det må vi vurdere i etterfølgelsen av det arbeidet som er på gang.
Dec 1, 2014 5:28 PM
Answers · 3
Det er ikke godt språk... men det betyr... etterpå. Jeg snudde setningen, - er den lettere nå? "Etter at arbeidet er gjort, får vi vurdere det."
December 1, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Sophia
Language Skills
English, French, German, Japanese, Korean, Norwegian
Learning Language
French, German