Olga
norsk substantiv med ending -ing Hei! Jeg lurer på om i norsk har substantiv med -ing på enden (drøfting, innvending, innledning o.s.v.) alltid samme artikkel? Og hvilken? tusen takk for hjelpen! Olga
Dec 2, 2014 8:55 PM
Answers · 11
Jeg ser du har fått et ryddig og klart svar fra Simen, som du kan velge å følge konsekvent som en regel. Likevel finnes det også et annet svaralternativ. Jeg ønsker ikke å skape forvirring for deg (jeg beklager på forhånd hvis det er nettopp det jeg er i ferd med å gjøre!), men jeg tenker at det kan være nyttig for deg å vite at mange nordmenn faktisk vil bruke hankjønnsartikkelen konsekvent foran alle disse ordene. Da mener jeg også i de tilfellene der "-ing" føyes til et verb, og ikke utelukkende når -ing føyes til substantiv. Innen bokmål KAN man velge å følge regelen du har fått fra Simen, men det er ikke det eneste korrekte. Selv klarer jeg ikke å komme på noen ord i denne kategorien som det vil være feil å bruke hankjønnsartikkel foran; snarere vil dette være den foretrukne formen for mange. Jeg snakker også bokmål, og foran alle eksemplene Simen har nevnt i sitt svar ville jeg foretrukket hankjønnsartikkel. "å spille" --> "en spilling" "å turnere" --> "en turnering" "å løse" --> "en løsning" Det samme gjelder for dine eksempler: "å drøfte" --> "en drøfting" "å innvende" --> "en innvending" "å innlede" --> "en innledning" Som du skjønner, finnes det en del valgfrie former innen bokmål ("moderat bokmål" versus "radikalt bokmål"). Det beste for deg vil nok være å lytte godt til de nordmennene du snakker mest med, og snakke mest mulig likt dem ("herme etter dem", som vi sier på norsk). Lykke til :)
December 3, 2014
Mener du om de har samme kjønn, dvs. om det er "en, ei eller et" foran dem? Hvis det er dette du mener, kan jeg si at ord på -ing ikke nødvendigvis har samme kjønn. Så svaret er nei. Hovedregelen er at "-ing"-ord som kommer fra adjektiv er hankjønn; "slem" --> "en slemming" "dum" --> "en dumming" "grønn" --> "en grønning mens ord som kommer fra verb er hunkjønn "å spille" --> "ei spilling" "å turnere" --> "ei turnering" "å løse" --> "ei løsning" Andre ord igjen må man sjekke opp i ordboka. For eksempel "honning", som er hankjønn (en honning).
December 2, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Olga
Language Skills
English, German, Norwegian, Polish, Russian
Learning Language
English, German, Norwegian, Russian