Paulo C.
¿Que volia dir angunia? Crec que potser estic equivocat, pero quan vivía en Barcelona feia molt us d'una paraula que era més o menys como "angunia" i la ultilitzava cuan em volía referir a alguna cosa que em feia una mica de fastic pero que a la vegana em desesperava, fin i tot la veia molt utilitzada en la tele. I si m'estic equivocan siusplau, algú em pot dir a quina paraula m'estic referin?
Dec 4, 2014 6:10 PM
Answers · 7
es pot fer servir en dos sentits: com a "fàstic" i com a "ansietat" (o angoixa)
December 5, 2014
Sí, "angúnia" vol dir molestar i es fa servir quan et passa alguna cosa desagradable!
December 4, 2014
Hola, muchas gracias por tu respuesta, trataré de volver a recordar mi catalan jaja, saludos desde Ecuador
December 30, 2014
La palabra que estas buscando es "angúnia" y su significado es el que has descrito en el texto. Por cierto, te he corregido errores que he encontrado en el texto: Crec que potser estic equivocat, però quan vivia a Barcelona utilitzava molt una paraula que era més o menys com "angúnia" i la utilitzava quan em volia referir a alguna cosa que em feia una mica de fàstic però que a la vegada em desesperava, fins i tot la utilitzaven molt a la tele. I si m'estic equivocant si us plau, algú em pot dir a quina paraula m'estic referint?
December 30, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Paulo C.
Language Skills
Catalan, English, French, German, Japanese, Spanish
Learning Language
German