Zenny
I dont get the meaning of this sentence Het is mijn eigen schuld. "Dat van die tegel was erg genoeg". Hier zijn bijna geen spiegels. "Misshien daarom wel". Je hebt goed schrijven over je leven. Alleen met (" ")
Dec 5, 2014 7:31 AM
Answers · 1
"Dat" verwijst in dit geval naar iets uit het verleden. Men heeft bijvoorbeeld iets op de tegel geschreven (of iets met een tegel gedaan) dat heel erg is. "Daarom" verwijst naar een reden. Bijvoorbeeld: - De man is erg onzeker over zijn uiterlijk. Misschien heeft hij daarom geen spiegels in zijn huis.
December 7, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Zenny
Language Skills
Dutch, English, Indonesian
Learning Language
Dutch, English