Ягор
Jas..ový? jas..ý? Zda máte přídavné jméno z kmenem "jas"? Takové máme v běloruštině: яскравы, ale nemáme ''jas''
Dec 6, 2014 11:51 AM
Answers · 2
o to jde! díky)
December 14, 2014
Nevím, jestli přímo odpovím na tvoji otázku, ale máme přídavné jméno ,,jasný''. Ale pouze ,,jasý'' nebo ,,jasový'' ne.
December 13, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Ягор
Language Skills
Belarusian, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Russian, Spanish
Learning Language
Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Spanish