Joanna
Hva betyr "å steile ved"? - er de litt kjedelige? - Nei, jeg steiler ved det ordet. Jeg prøver å ikke bruke det ordet?
Dec 6, 2014 9:44 PM
Answers · 4
Vi bruker "å steile" (i bokstavelig betydning) når en hest reiser seg på bakbena: - Hesten steilet! I overført betydning brukes "å steile" om å reagere veldig sterkt på noe, å bli forskrekket og/eller forarget over noe, eller om å reagere med sterk/intens motvilje mot noe. Noen eksempler: - Han steilet da han fikk høre hvor mye bilen kostet. (Den var altfor dyr!) - Kronikken i avisen fikk henne til å steile. (Hun ble provosert/sjokkert over det hun leste.) - Han steilet ved tanken på å reise tilbake. (Han følte intens motvilje mot å reise dit.) I ditt eksempel synes jeg faktisk forslaget du selv kommer med, "Jeg prøver å ikke bruke det ordet", høres ut som et mer passende svar til spørsmålet som blir stilt, men det betyr ikke det samme som "Jeg steiler ved det ordet". "Jeg steiler ved det ordet" vil bli forstått som at personen reagerer voldsomt sterkt når han hører ordet "kjedelig". Jeg ville tolke det som at denne personen fullstendig avskyr ordet "kjedelig", uavhengig av i hvilke situasjoner ordet blir nevnt. Nå kjenner jeg jo ikke til sammenhengen her, men uten flere detaljer rundt samtalen replikkene er hentet fra, kan nok dette utsagnet virke en smule overdramatiserende, eller hva tenker du?
December 6, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Joanna
Language Skills
English, Norwegian, Polish, Spanish
Learning Language
Norwegian, Spanish