Community Web Version Now Available
marie
SVP, besoin de traduction (suite) 8.като има право да го регистрира,пререгистрира, да сменя номера, свидетелството за регистрация, да го предоставя за технически прегледи и да извършва всичкии да извършва всички необходими действия във връзка с техническата му изправност.Да получава новите регистрационни номера и свидетелство за регистрация на МПС. Да го пуска и спира от движение. Да има право да прдава, дарява, бракува, заменя изцяло или на части гореописаното МПС при цена и условия, кзквнто договори, като ск ночва дотовори с когото прецени, включително и сам със същите правa
May 28, 2015 9:58 AM
0
0
Answers · 0
No answers yet
marie
Language Skills
Arabic, Bulgarian, English, French, Italian, Japanese
Learning Language
Arabic, Japanese