Community Web Version Now Available
Mikołai
Jaka jest różnica w użyciu słów: Robert zaczyna|rozpoczyna sprzątać mieszkanie. Byłem zmęczony i nie chciałem rozpoczynać\zaczynać rozmowy.
Jun 3, 2015 11:47 AM
3
0
Answers · 3
Obie formy są używane w zdaniach, które napisałeś, ale "zacząć" brzmi nieco naturalniej. "Rozpocząć" jest używane głównie, kiedy chcemy zaznaczyć, że dana osoba/czynność/zdarzenie powoduje coś innego. Na przykład: "Atak rozpoczął wojnę" oznacza, że atak był przyczyną wybuchu wojny. Mam nadzieję, że to zrozumiałe wyjaśnienie :)
June 3, 2015
Mikołai
Language Skills
Belarusian, English, Polish, Russian
Learning Language
English, Polish