Community Web Version Now Available
Nancyl
verben om svenskar förminska och minska förändra och ändra det finns många sådana verb . vad är skillnaden mellan dem. jag tvivlar på att användningen om dem. förminska är ett intransitivt verb ? minska är ett transitivt verb? vad är skillnaden mellan återvända och återföra?
Jun 9, 2015 9:01 AM
1
0
Answers · 1
Att förminska någon/något (transitivt) betyder att man minskar storleken på någon/något. Man gör något mindre än det var från början. Att minska innefattar däremot nästan alla andra betydelser och kan vara både transitivt och intransitivt. (intransitivt) bli mindre "Antalet inbrott minskade." (transitivt) göra mindre "Minska storleken på rubriken, så ser det snyggare ut." Om man förändrar något/någon ändras något hos den/det. förändra (transitivt) ge något nya egenskaper, utseende eller dylikt "Han förändrades helt efter olyckan." (Han blev som en helt annan person efter olyckan) Skillnaden i betydelse mellan att ändra och förändra är liten och de båda verben uppfattas i praktiken som synonyma, ändra ett redan fattat beslut, förändra vår vardag. Ändra innehåller dock ett visst mått av aktivitet, ändra en text, ändra ett straff, medan förändra står mera för en långsam, passiv förvandling, förändra bilden av något. Obs! Använd ändra och förändra med objekt. Ändra och förändra är verb som måste stå med objekt, ändra en träff, förändra utseende, situationen har förändrats. Uttryck som "vädret ändrar, situationen ändrar" är oriktiga och måste omformuleras, vädret förändras och blir varmare om några dagar. Lite mer information om ändra och förändra på engelska finns här: http://www.thelocal.se/blogs/theswedishteacher/2011/03/17/andra-och-forandra/ återvända gå tillbaka mot eller till en plats eller situation man redan befunnit sig på/i "Efter att ha gjort en skiva med bluesmusik, återvände bandet till den musik de började med, jazz." återföra betyder att man för tillbaka något till sin ursprungliga plats. "Det stulna konstverket återfördes till museet det stals ifrån av polisen." (Polisen returnerade/gav tillbaka den stulna tavlan till museet igen.) Hoppas det hjälper dig att förstå :)
June 9, 2015
Nancyl
Language Skills
Chinese (Mandarin), Swedish
Learning Language
Swedish