Community Web Version Now Available
Kewin
Pani jest zgodni Czy "Pani jest zgodni" znaczy "Pani zgadza się"?
Jun 15, 2015 5:40 PM
4
0
Answers · 4
"Czy zgadza się Pani?", rather :)
June 15, 2015
"zgodny/zgodna/zgodne" - mówiąc o osobach mamy na myśli, że te osoby "nie stwarzają problemów we wzajemnym współżyciu"; "zgadzać się z kimś" - zgadzamy się z opinią wygłoszoną przez kogoś; "zgadzać się na coś" - zgadzamy się na propozycję ze strony jakiejś osoby; (coś) "zgadza się" - jakaś sytuacja przedstawiona przez inną osobę 'pasuje' do naszych wyobrażeń o konkretnej sytuacji; (to jest skrótowe przedstawienie moich przemyśleń)
June 16, 2015
Kewin
Language Skills
Dutch, French, Japanese, Polish, Russian, Spanish
Learning Language
Dutch, Japanese, Polish, Spanish