Community Web Version Now Available
huỳnh thanh giang
làm thế nào để cải thiện được kỹ năng nói tiếng anh mong được mọi người giúp đỡ..cảm ơn rất nhiều!!!
22 de jun de 2015 13:17
3
0
Answers · 3
Nói liên tục.
22 de Junio de 2015
huỳnh thanh giang
Language Skills
English, Vietnamese
Learning Language
English