Albina
Equivalent idioms Hej, hur kan man översätta "roll up your sleeves approach"till svenska??
Jun 30, 2015 8:15 AM
Answers · 2
Jag antar att man kan säga: "Förhållningssättet kavla upp ärmarna", men det låter lite märkligt. I vanliga fall använder man enbart uttrycket "kavla upp ärmarna". Exempel: Nu mer än någonsin krävs handlingskraftiga och inspirerande chefer som kan kavla upp ärmarna, motivera, engagera och ena medarbetarna mot de uppsatta målen. Vi söker en målinriktad, självgående och drivande teamperson som kan kavla upp ärmarna när det så krävs. Så när jag ville ha något var det bara att kavla upp ärmarna, plocka fram min vilja och göra. Samma sak med säljet, vill man ha något är det bara att kavla upp ärmarna, plocka fram viljan och göra! Nu fick jag kavla upp ärmarna ordentligt och arbeta mot mitt mål. Min coach pushade mig att verkligen ta tag i saker.
June 30, 2015
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Albina
Language Skills
German, Russian, Swedish, Tatar
Learning Language
Swedish