Ben Free
Hur många koppar om kaffe har ni i Sverige dagligen? Jag hörde att ni har mer ann fyra koppar om kaffe dagligen, men jag trodde dom inte!
Jun 30, 2015 11:59 AM
Answers · 3
Svenskar dricker mycket kaffe. Jag läste att vi dricker näst mest kaffe i världen. Det är endast människor i Finland som dricker mer kaffe. Vanligvis dricker en person ca 3 koppar om dagen, men det kan bli mer. Själv dricker jag inte kaffe alls.
June 30, 2015
Jag dricker kaffe eller te kanske fem koppar varje dag, men koffeinet inte bry mig. Jag har inte problem att sova. På samma sett, om jag har inte även ett kopp av te eller kaffe om dag, jag ska ha dålig huvudvärk.
July 7, 2015
Det varierar från person till person. Men vanligast är nog runt fyra om dagen. En kopp på morgonen, en på förmiddagen, en på eftermiddagen och en på kvällen. Jag tror att de flesta dricker så mycket är för att det innehåller koffein, vilket är beroende framkallande. Själv tycker jag att kaffe är så äckligt att jag är på väg att spotta ut det så fort jag fått det i munnen!
July 2, 2015
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Ben Free
Language Skills
Croatian, English, German
Learning Language
Croatian, German