Nur 玫瑰
Hur gör du dåtid på svenska? Jag vet ’att jobba’ är ’jobbade’ på svenska, och ’att göra’ är ’gick’, men jag vet inte regeln.
Jun 30, 2015 9:54 PM
Answers · 3
Preteritum (dåtid) använder man när man talar om det som hände tidigare vid en viss tidpunkt. Det finns fyra grupp i preteritum (dåtid). Past tense (past tense) one uses when talking about what happened earlier at a certain time. There are four groups in the past tense (past tense). Infinitiv. Presens. Preteritum. Exempel 1 -a -ar -ade. Titta, tittar, tittade 2a. -a -er -de Ringa, ringer,ringde 2b. -a -er. –s- Läsa, läser, läste -k- -te Tänka, tänker, tänkte -p- Köpa, köper, köpte. -t- Byta, byter, bytte 3. annan vokal -r -dde Bo, bor, bodde. 4 Irregular. You need to learn those verbs: Går-gick, skriver-skrev, är-var, gör-gjorde, etc.
June 30, 2015
tack så mycket :)
July 1, 2015
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Nur 玫瑰
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, German, Italian, Turkish
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, Italian