Nancyl
häller upp och slår upp häller upp vin i mitt glas slår upp vin i mitt glas varför använder vi upp ? jag tycker att det bör vara ner. Eftersom vin flaskan är högre än vin glaset.
Jul 1, 2015 9:26 AM
Answers · 2
Jag antar att det har att göra med att man fyller t ex ett glas tills det är fullt. Man häller upp till toppen alltså. - "Kan du hälla upp lite öl till mig? / Kan du hälla i öl i mitt glas?" Säger man hälla ner låter det mer som om man tillsätter något till det man redan har. - "Kan du hälla ner lite mer vatten i grytan, så att löken inte fastnar i botten? / Kan du hälla i lite mer vatten i grytan, så att inte löken fastnar i botten?"
July 2, 2015
Bra fråga. Men har ingen aning varför det är så... Good question. But I have no idea why it is that way...
July 2, 2015
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Nancyl
Language Skills
Chinese (Mandarin), Swedish
Learning Language
Swedish