[Deactivated user]
Just do it! help to our planet... Holandés: Darkness wereld: Op 17 September 2008 van 21:50 tot 22:00 uur Stelt voor om alle lichten en zo mogelijk alle elektrische apparaten, om onze planeet kan 'ademen'. Indien het antwoord is enorm, de energiebesparing kan worden wreder. Slechts 10 minuten, en zie wat er gebeurt. Ja, we zijn 10 minuten in het donker, we licht van een kaars en gewoon Wordt kijken, we inademen en onze planeet. Vergeet niet dat de unie is kracht en het internet kan zeer macht en kan Zelfs iets te groot. Vertrokken het nieuws.
Sep 5, 2008 9:56 PM
Answers · 2
Um ... Is this an actual article? Originally in Dutch? Because if it is, the guy really knows his Dutch badly :S But I like the idea, it's a nice initiative =).
September 6, 2008
This would be good to read in English.
September 6, 2008
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!