Kim
Semester, helgdag, fridag, eller lovdag? I American, vi har weekend, holiday, and vacation. A weekend är två dagar (vanligtvis lördag och söndag) som är när du arbetar inte. A holiday är en dag när regeringen, banker och som affär är öppnar inte. A vacation är dagar när en persons scheman tid borta från hans eller hennes jobb för lite tid (kanske ett eller två veckor). Jag ser fyra ord eller mer för lika användning. Hjälpa! haha När jag tycker använda ord för 'holiday', google har 'semester'. Vilka ord borde jag användar? Eller, är det beroenda det på sammanhanget?
Jul 7, 2015 7:20 PM
Answers · 4
We have many different kinds of words for days off in Sweden. Semester - Vacation Helg - Weekend Weekend - this word is mostly used in connection with traveling, like: Åk på en weekendresa till London! Helgdag, or Röd dag - Saturday, Sunday or a national holiday. Fridag - Day off. Not a very common word. Mostly used in legal texts meaning days off from work. Lov/Lovdag(ar) - School holiday(s) There are of course some synonyms as well, but these are the most common.
July 8, 2015
Helg är samma sak som weekend. En helgdag är en dag på helgen, eller en högtid. Lov är en period då man är ledig från skolan, t.ex. jullov, sommarlov, påsklov mm. En lovdag är en dag då man är ledig från skolan, trots att det inte är helg. Semester är samma sak som vacation, och holiday (som i "i'm going on holiday"), när man tar ledigt från jobbet, oftast för att resa någonstans. Fridag vet jag inte vad det är.
July 8, 2015
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Kim
Language Skills
English, Swedish
Learning Language
Swedish